baza wiedzy
 
Encyklopedia PWN
baza wiedzy,
inform. część składowa komputerowego systemu doradczego (eksperckiego) zawierająca zbiór zapisanych formalnie (tzn. w postaci związków log.) reguł, definicji pojęć lub opisów faktów z określonej dziedziny wiedzy (lekarskiej, technol., menedżerskiej itp.);
Reguły mają najczęściej postać implikacji log.: jeśli (przesłanka), to (wniosek), przy czym przesłanka jest logicznie weryfikowalnym prostym lub złożonym zdaniem orzekającym, a wniosek — podobnym zdaniem lub poleceniem.
Bibliografia
Problemy sztucznej inteligencji, red. W. Traczyk, Warszawa 1995.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia