donor
 
Encyklopedia PWN
donor
[łac.],
fiz. defekt sieci krystalicznej powodujący zwiększenie koncentracji nośników prądu elektr. w półprzewodniku.
Donorami mogą być atomy domieszek, puste węzły sieci krystalicznej, tj. luki, dyslokacje, defekty wynikające z odstępstw od stechiometrii (w półprzewodniku złożonym) i in.
Występowanie donorów w krysztale półprzewodnika powoduje powstanie dodatkowych poziomów energ. w pasmie wzbronionym; donorem jest np. atom pierwiastka 15. grupy układu okresowego (np. arsenu As, fosforu P) w półprzewodniku pierwiastka 14. grupy (np. germanie Ge, krzemie Si). Atom taki ma 5 elektronów, które mogą uczestniczyć w wiązaniach (zamiast 4 w atomie macierzystym); słabo związany 5. elektron może zostać łatwo wzbudzony i przejść do pasma przewodnictwa, a zatem brać udział w przewodzeniu prądu elektrycznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia