domieszkowanie
 
Encyklopedia PWN
domieszkowanie,
proces celowego wprowadzania domieszek do ciała stałego (metalu, półprzewodnika, materiału ceramicznego) w celu uzyskania pożądanej zmiany jego właściwości (mech., elektr., opt. i in.).
Domieszki określonego rodzaju i ilości wprowadza się w trakcie procesu otrzymywania materiału lub do produktu wyjściowego, a także stosując implantację jonów lub epitaksję oraz powodując dyfuzję (w wysokiej temperaturze). Termin domieszkowanie odnosi się gł. do procesu wprowadzania domieszek (donorówakceptorów) do półprzewodników w celu uzyskania w nich obszarów o żądanym typie przewodnictwa (n lub p) i określonej wartości oporu elektr. właściwego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia