degradacja gleby
 
Encyklopedia PWN
degradacja gleby,
procesy i zjawiska obniżające zasobność oraz żyzność gleby na skutek pogorszenia się jej właściwości fiz., chem. i biol., istotnych dla roślin;
pojęcie „degradacja gleby” obejmuje wszystkie zmiany zachodzące w glebie, które z punktu widzenia człowieka obniżają możliwość uzyskania maks., stabilnego i pełnowartościowego plonu; degradacja gleby jest spowodowana działaniem człowieka bezpośrednim (zniekształcenie procesów glebotwórczych lub likwidacja pokrywy glebowej) lub pośrednim (wycinanie lasów, obniżenie poziomu wód gruntowych, intensyfikacja produkcji rolnej, emisja pyłów i gazów przez przemysł, gospodarkę komunalną i transport; odpowiednie zabiegi agrotechn. (np. nawożenie org.), fitomelioracje, zadrzewienia śródpolne i in. mogą częściowo zapobiec, powstrzymać lub odwrócić degradację gleby.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia