czerwce
 
Encyklopedia PWN
ok. 6 tys. gat., w Polsce ok. 170 gat., w tym 40 gat. zawleczonych (gł. gat. szklarniowe). Cechuje je wybitny dymorfizm płciowy: samice w związku z osiadłym trybem życia mają budowę ciała silnie i różnorodnie zmodyfikowaną — od form robakowatych, o niewyraźnej segmentacji, do spłaszczonych tarczek, form miseczkowatych lub kulistych; samce uskrzydlone lub bezskrzydłe, drobne, o uwstecznionych narządach gębowych, pożywienia nie pobierają (samice niektórych gat. także); larwy i samice większości gat. odżywiają się sokami roślin. Czerwce rozmnażają się biseksualnie i dzieworodnie (partenogeneza). Niektóre gat. są gospodarczo obojętne, inne pożyteczne: dostarczają karminu (np. koszenila), szelaku (czerwce lakowe), wosku i manny tamaryszkowej (spadź), jeszcze inne to szkodniki roślin uprawnych (czerwce mączyste, Pseudococcidae; misecznikowate, Coccidae; tarcznikowate).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia