tarcznikowate
 
Encyklopedia PWN
ponad 2,5 tys. gat. (w Polsce ok. 40, w tym ponad poł. to gat. zawleczone), których samice są pokryte tarczką (dł. 1–3 mm), mają zredukowane czułki, zanikłe odnóża; wiele gat. jest szkodnikami roślin uprawnych, np. tarcznik niszczyciel (tarcznik San Jose), Quadraspidiotus perniciosus, wysysa soki z pni, gałęzi, liści i owoców drzew owocowych, powodując ich usychanie; zawleczony do Europy z Ameryki Północnej; zwalczane biologicznie (np. przez wprowadzenie niektórych gat. bleskotek) i środkami owadobójczymi (insektycydy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia