chronionego krajobrazu obszar
 
Encyklopedia PWN
chronionego krajobrazu obszar,
ekol. teren objęty ochroną, wyróżniający się krajobrazowo, o różnych typach ekosystemów;
wyznaczany w skali województwa, uwzględniany w planach zagospodarowania przestrzennego; zagospodarowanie powinno zapewniać stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych; obszary chronionego krajobrazu zajmują ok. 16% powierzchni Polski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia