awilum
 
Encyklopedia PWN
awilum
[akadyjskie awil ‘człowiek’],
w prawach Hammurabiego nazwa klasy tzw. ludzi wolnych, w przeciwieństwie do klas muszkenum i wardum;
człowiekiem wolnym był obywatel, którego ojciec przynależał do klasy awilum lub gdy został zaadoptowany przez członka tej klasy; warunkiem przynależności do awilum było także posiadanie ziemi w jednej z gmin obywatelskich; ponieważ pozycja majątkowa i społeczna wpływały na sytuację prawną jednostki, klasa awilum obejmowała ludzi o rozmaitym statusie, m.in. arystokrację rodową, najwyższych urzędników, burmistrzów miast, naczelników wsi, wolne chłopstwo, a także dowódców wojskowych, kupców i rzemieślników.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia