autarkia
 
Encyklopedia PWN
autarkia
[gr. autárkeia ‘samowystarczalność’, ‘niezależność’, ‘wolność wewnętrzna’],
pogląd etyczny prezentowany w starożytności przez cyników i stoików, wyrażający dążenie do szczęścia na drodze uniezależnienia się od świata zewnętrznego;
autarkia przejawiała się w obojętności wobec dóbr materialnych, ograniczeniu codziennych potrzeb i podporządkowaniu afektów rozumowi i woli; chrześcijaństwo odrzuciło autarkię ze względu na objawioną prawdę o życiu nadprzyrodzonym człowieka i jego zależności od Boga.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia