Wielkie Społeczeństwo
 
Encyklopedia PWN
Wielkie Społeczeństwo, ang. Great Society,
program polityki wewn. prezydenta USA L.B. Johnsona 1963–69;
stanowił kontynuację i rozwinięcie nie zrealizowanego programu J.F. Kennedy’ego; nacisk położono w nim na prawa obywatelskie, likwidację segregacji rasowej i ubóstwa; Johnson dzięki poparciu Kongresu w znacznym stopniu zrealizował program Wielkiego Społeczeństwa, m.in. zakazano dyskryminacji rasowej (Civil Rights Acts 1964 i 1968) i przyjęto Voting Right Act (1965), wprowadzono ubezpieczenia zdrowotne dla osób starszych i federalny system stypendialny, utworzono fundusz na walkę z ubóstwem; wraz z odejściem Johnsona z urzędu program został zarzucony.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia