Trianon
 
Encyklopedia PWN
Trianon
[trjaną̣] Wymowa,
część parku wersalskiego (Wersal) z 2 pałacykami: Grand Trianon i Petit Trianon, zał. na miejscu wioski Trianon;
Grand Trianon wzniesiony 1687–88 za panowania Ludwika XIV przez J. Hardouin-Mansarta w miejscu dawnego pawilonu, zw. Trianon de Porcelaine; Petit Trianon wzniesiony 1762–68 za panowania Ludwika XV przez J.A. Gabriela, później ulubione miejsce Marii Antoniny, która otoczyła pałacyk ogrodem; R. Mique zał. tam słynną sentymentalną „wioskę” (1782–86); nazwę Trianon rozciągnięto na pawilony parkowe wznoszone na wzór Grand Trianon.
Traktat w Trianon. Podpisany 4 VI 1920 w pałacu Grand Trianon przez przedstawicieli ententy i Węgier; traktat stanowił część tzw. systemu wersalskiego i wraz z traktatem w Saint-Germain-en-Laye (1919) regulował kwestie sporne związane z likwidacją Austro-Węgier; Węgry utraciły na rzecz Rumunii — Siedmiogród i wschodnią część Banatu, na rzecz Królestwa SHS (od 1929 Jugosławii) — Chorwację, Baczkę i zachodnią część Banatu, na rzecz Czechosłowacji — Słowację i Ruś Podkarpacką, na rzecz Austrii — prow. Burgenland; traktat redukował liczebność węg. sił zbrojnych do 35 tys. żołnierzy, zabraniał posiadania broni ciężkiej i lotnictwa oraz zobowiązywał Węgry do zapłacenia odszkodowań wojennych.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Wersal, Petit Trianon, XVIII w. (Francja)fot. A. Pieńkos/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Wersal, Wielki i Mały Trianon (Francja) fot. A. Pieńkos/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia