paryskie traktaty pokojowe 1947
 
Encyklopedia PWN
paryskie traktaty pokojowe 1947,
pięć układów pokojowych, zawartych 10 II 1947 w Paryżu z europejskimi sojusznikami Niemiec z okresu II wojny światowej (tj. z Bułgarią, Finlandią, Rumunią, Węgrami i Włochami) przez te z państw koalicji antyhitlerowskiej, które były z nimi w stanie wojny;
dotyczyły problemów terytorialnych, politycznych, wojskowych, ekonomicznych, odszkodowań i in.; przewidywały częściowe rozbrojenie i demokratyzację, kary dla zbrodniarzy wojennych oraz ustalały termin wycofania wojsk okupacyjnych.
Traktat z Włochami zawierał postanowienia: przekazanie Dodekanezu Grecji, wprowadzenie nieznacznych zmian granicy włosko-francuskiej na korzyść Francji, zrzeczenie się przez Włochy kolonii w Afryce oraz uznanie przez nie niepodległości Albanii i Etiopii, przekazanie Jugosławii Istrii, części Julijskiej Krainy, miasta: Fiume (Rijeka), Zary (Zadar) z wyspami; utworzono Wolne Terytorium Triestu pod opieką Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Traktaty z Bułgarią, Rumunią i Węgrami: utrzymywały granice Bułgarii z 1 I 1941, a więc z południową Dobrudżą, odstąpioną przez Rumunię 1940; granice Rumunii z 1 I 1941, czyli bez północnej Bukowiny i Besarabii, przyłączonych do ZSRR 1940, z wyjątkiem granicy rumuńsko-węgierskiej, którą ustalono wg stanu z 1 I 1938 (północno-zachodni Siedmiogród wrócił do Rumunii); granice Węgier z Austrią, Jugosławią i Rumunią z 1 I 1938; granica między Węgrami a Czechosłowacją uległa nieznacznym zmianom na korzyść Czechosłowacji w rejonie Bratysławy.
Traktat z Finlandią: powtarzał ustalenia rozejmu fińsko-sowieckiego z 19 IX 1944; uznając za obowiązującą granicę wg stanu z 1 I 1941, faktycznie potwierdzał sowieckie zdobycze terytorialne uzyskane w wyniku wojny zimowej 1939–40; nadto przekazywał Związkowi Radzieckiemu rejon Pieczengi (Petsamo) oraz przewidywał wypłatę odszkodowań wojennych dla ZSRR, wydzierżawienie mu bazy w Porkkala na 50 lat oraz redukcję armii fińskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia