Saint-Germain-en-Laye
 
Encyklopedia PWN
Saint-Germain-en-Laye
[sę żermę̣ ã lẹ] Wymowa,
m. w północnej Francji, w Île-de-France, w dep. Yvelines, w zespole miejskim Paryża, nad Sekwaną.
ośr. turyst. i handl.; Musée des Antiquités Nationales — posiada jedne z najbogatszych zbiorów archeol. w świecie (m.in. sztuka celtycka).
Historia. Pierwotnie klasztor i zamek, od 1682 gł. rezydencja królewska. Miejsce podpisania wielu traktatów pokojowych, m.in. zawartego 10 IX 1919 (wszedł w życie 16 VII 1920) między państwami ententy a Austrią: likwidował monarchię austro-węg. i stwierdzał utworzenie niezależnej republiki austr. z zakazem włączenia jej do Niemiec; redukował siły zbrojne Austrii (do 30 tys.) i nakładał na nią obowiązek reparacji; ponadto Austria uznała niepodległość Czechosłowacji i Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz zrzekała się określonych terytoriów na rzecz sąsiadujących z nią państw; traktat nie przesądzał o losach Galicji, Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy, przekazując te kwestie do rozstrzygnięcia Radzie Ambasadorów; wraz z traktatem w Trianon stanowił część wersalskiego traktatu pokojowego.
Zabytki. Zamek król. (XII–XVII w.) z donżonem (XIV w.) i got. Sainte Chapelle (XIII w.); ogród tarasowy (XVII w., A. Le Notre); kościół St. Louis (XVIII/XIX w.).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Saint-Germain-en-Laye, pałac królewski (Francja)fot. A. Pieńkos/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia