traktatów pokojowych

Encyklopedia PWN

wersalski traktat pokojowy 1919, Traktat pokoju z Niemcami,
najważniejszy z zawartych 1919–20 traktatów kończących I wojnę świat.;
zawarty 3 III 1918 w Brześciu Litewskim przez rząd bolszewicki w imieniu Rosji z państwami centralnymi (Niemcy, Austro-Węgry) i ich sojusznikami (Bułgaria, Turcja);
pięć układów pokojowych, zawartych 10 II 1947 w Paryżu z europejskimi sojusznikami Niemiec z okresu II wojny światowej (tj. z Bułgarią, Finlandią, Rumunią, Węgrami i Włochami) przez te z państw koalicji antyhitlerowskiej, które były z nimi w stanie wojny;
międzynarodowe traktaty zawarte w Paryżu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia