Suazi. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Suazi. Ustrój polityczny.
Suazi jest monarchią dziedziczną. Pełnię władzy skupia król (Ngwenyama): władzę wykonawczą sprawuje za pośrednictwem powołanego przez siebie rządu. Ważną role odgrywa królowa (Ndlovukazi) — matka monarchy (lub jedna z jego żon). Organem ustawodawczym, o ograniczonych kompetencjach, jest 2-izbowy parlament (Libandla), składający się z Izby Zgromadzenia (65 deputowanych: 55 wyłanianych w wyborach powszechnych, 10 mianuje król) i Senatu (30 członków: deputowani wybierają 10 senatorów, 20 mianuje król).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia