Suazi. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Suazi. Gospodarka.
Słabo rozwinięty kraj rolniczo-surowcowy, silnie związany gospodarczo z RPA; rozwój gospodarki utrudniają częste susze, a niekiedy gwałtowne, katastrofalne powodzie, znaczna erozja gleb; 2004–05 klęska głodu dotknęła 25% społeczeństwa; produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej 4,8 tys. dolarów USA (2007); w rolnictwie, które zatrudnia ok. 60% czynnych zawodowo i dostarcza 11,8% PKB, duże znaczenie ma hodowla, zwłaszcza bydła (580 tys. sztuk, 2004), ponadto kóz i owiec; uprawa głównie: trzciny cukrowej (4,5 mln t, 2005), kukurydzy, sorga, bawełny, tytoniu, ziemniaków, ananasów, cytrusów; eksploatacja lasów. Maleje znaczenie górnictwa, które dostarcza poniżej 2% wartości PKB rocznie; wydobywa się węgiel kamienny w Maloma (372 tys. t, 2003), także azbest, niewielkie ilości diamentów, złota. Produkcja energii elektrycznej — 460 mln kW·h nie pokrywa zapotrzebowania; 872 mln kW·h importuje się z RPA (2007). Rośnie znaczenie przemysłu przetwórczego (wytwarza ok. 50% produktu krajowego brutto); dominują zakłady przetwarzające lokalne surowce: spożywcze (głównie cukrownie), drzewne, papiernicze, włókiennicze, odzieżowe, chemiczne; główne ośrodki przemysłowe: Manzini, Mbabane. Sieć drogowa stosunkowo dobrze rozwinięta (długość 3,6 tys. km, w tym 29% utwardzone); wąskotorowe linie kolejowe o łącznej długości 301 km (głównie we wschodniej części kraju) prowadzą do portów Mozambiku i RPA; międzynarodowy port lotniczy w Matsapha. Wartość eksportu 1,9 mld dolarów USA, importu 1,9 mld dolarów USA (2007). Wywóz głównie cukru, koncentratów owocowych, owoców cytrusowych, ananasów, drewna, przędzy bawełnianej, akcesoriów odzieżowych; import żywności, samochodów i innego sprzętu transportowego, maszyn, produktów naftowych, energii elektrycznej; handel przede wszystkim z RPA, ponadto z krajami UE, USA, Mozambikiem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia