Suazi. Partie polityczne
 
Encyklopedia PWN
Suazi. Partie polityczne.
Konstytucja wprawdzie utrzymała obowiązujący od 1973 zakaz działania partii polit., z wyjątkiem jedynej legalnej organizacji, o ograniczonej roli polit. — Nar. Ruchu Imbokodvo (Imbokodvo National Movement, INM, zał. 1964), lecz wobec powtarzających się sygnałów o rewizji konstytucji ponownie ujawniają się organizacje polit.; najważniejszymi spośród 6 działających partii są: INM, Nar. Kongres Wyzwoleńczy Ngwane (Ngwane National Liberatory Congress, NNLC), Ludowy Zjedn. Ruch Demokr. (People’s United Democratic Movement, PUDEMO), Postępowa Partia Suazi (Swaziland Progressive Party, SPP).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia