Sobór Ziemski
 
Encyklopedia PWN
Sobór Ziemski,
zgromadzenie stanowe w państwie moskiewskim XVI–XVII w., składające się z Dumy Bojarskiej, najwyższego duchowieństwa, przedstawicieli szlachty i kupiectwa;
kompetencje Soboru Ziemskiego były początkowo doradcze, w okresie osłabienia władzy carów wzrosły i dotyczyły: uchwalania podatków, zatwierdzania praw, podejmowania decyzji polit., a nawet wyboru carów; w Soborze Ziemskim 1613 w okresie smuty wzięli udział przedstawiciele chłopów; w miarę umacniania władzy absolutnej carowie dążyli do likwidacji Soboru Ziemskiego; ostatni zwołano 1683–84 w związku z rokowaniami z Polską o  „pokój wieczysty” (tzw. traktat Grzymułtowskiego).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia