Singapur. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Singapur. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1959 (nowelizowaną 1991) Singapur jest republiką, z prezydentem jako głową państwa, wyłanianym w wyborach powszechnych, o kadencji 6-letniej. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu (84 deputowanych z wyborów powszechnych, o 5-letniej kadencji), wykonawcza — do rządu z premierem na czele, powoływanym przez prezydenta, odpowiedzialnym przed parlamentem, sądownicza do niezawisłych sądów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia