Singapur. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Singapur. Ludność.
Kraj wielonarodowy: Chińczycy (77% ludności, 2004), Malajowie (14%), Indusi, gł. Tamilowie (8%), Europejczycy (gł. Anglicy) i in.; ludność chiń. wyznaje buddyzm, taoizm, konfucjanizm i chrześcijaństwo, malajska — islam, induska — islam i hinduizm, eur. — chrześcijaństwo; buddyści i taoiści stanowią łącznie 51% wyznawców, muzułmanie — 15%, chrześcijanie — 15%, hindusi — 4,0%; ok. 15% społeczeństwa nie deklaruje żadnej przynależności religijnej. Wzrost liczby ludności do lat 70. XX w. był warunkowany wysokim przyrostem naturalnym (powyżej 20‰ rocznie) i znaczną imigracją (Chińczycy, Malajowie, Indusi, Pakistańczycy); wprowadzona w latach 80. kontrola urodzeń ograniczyła przyrost naturalny do 0,9‰ w 1998, wskutek czego, ze względu na realne zagrożenie zmniejszenia się liczby ludzi młodych, rząd podjął działania pronatalistyczne i do 2002 przyrost naturalny wzrósł do 3,5‰, w 2006 — 5,0‰; średnia długość życia: mężczyźni 79 lat, kobiety 84 lata. Singapur należy do najgęściej zaludnionych krajów świata, średnia gęstość zaludnienia 6067 osób na km2 (2004). W przemyśle pracuje 24% czynnych zawodowo, w rolnictwie 0,2%, pozostali w usługach. Wśród ok. 2,3 mln zatrudnionych 600 tys. stanowią cudzoziemcy.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Singapur, obchody święta Tajpusan fot. E. i K. Dębniccy/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Singapur fot. L. Zielaskowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia