Singapur. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Singapur. Nauka.
Najwyższą instytucją nauk. w Singapurze jest Singapurska Akad. Nauk (zał. 1959), która pełni funkcję doradcy i eksperta dla rządu oraz kieruje 6 afiliowanymi przy niej instytutami nauk.-badawczymi z zakresu nauk mat.-przyr. i techn.; organem rządowym ds. rozwoju nauki i techniki jest Rada Nauk. (powołana 1967), która zleca w imieniu rządu prowadzenie badań na rzecz gospodarki nar.; gł. ośr. podstawowych badań nauk. jest Nar. Uniwersytet Singapuru (zał. 1980), a badań stosowanych — Politechnika Nanyang (zał. 1881), ponadto działają jeszcze 2 politechniki, 2 wyższe szkoły med. i 6 innych wyższych szkół zawodowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia