Senegal. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Senegal. Gospodarka.
Po reformach gospodarczych z połowy lat 90. XX w. poprawa sytuacji gospodarczej kraju; 1995–2004 wzrost PKB o ok. 5% rocznie; produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej 1,7 tys. dolarów USA (2007); pomoc zagraniczna, głównie Francji i USA oraz środki Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego ok. 477 mln dolarów USA (2007); w strukturze PKB dominują usługi (64,4%), głównie handel; wynika to z roli Dakaru jako stolicy byłej Francuskiej Afryki Zachodniej i układu sieci kolejowych — linia kolejowa z Dakaru do Bamako obsługuje wymianę towarową Mali. Przemysł wytwarza 18,9% wartości PKB, rolnictwo 16,7% (2007).
Przemysł. Wydobycie fosforytów (1,6 mln t, 2004) i soli kam., niewielkie ilości złota i rud żelaza. Produkcja energii elektrycznej1,3 mld kW·h (2003); większość energii pochodzi z elektrowni w Dakarze, opalanej importowaną ropą. Przemysł przetwórczy obejmuje przede wszystkim przetwórstwo surowców rolnych (przemysł olejarski, mięsny, cukr., młynarski, skórz., włók.), przerób fosforytów, rafinację ropy naft., cementownie; ponadto montownia samochodów ciężarowych, zakłady metal., fabryka maszyn roln.; większość zakładów przem. skupia się w rejonie Dakaru (Dakar, Rufisque) i w pobliskich miastach (Thiès, Kaolack).
Rolnictwo. Grunty rolne zajmują ok. 42% pow. kraju; tradycyjnym towarem eksportowym są, tracące stopniowo na znaczeniu, orzeszki ziemne (zbiory 821 tys. t, 2005); ponadto uprawa trzciny cukrowej (850 tys. t), bawełny, ryżu i warzyw; produkcja roślin żywieniowych (proso, sorgo, maniok, kukurydza) nie pokrywa zapotrzebowania krajowego; zbiór gumy arab.; ekstensywna hodowla bydła i owiec; duże znaczenie ma rybołówstwo (połów sardynek, tuńczyka) — w latach suchych ryby i przetwory są najważniejszymi produktami eksportowymi, choć konkurencja azjat. znacznie ograniczyła eksport tuńczyka na rynek fr. (gł. odbiorca).
Turystyka. Rośnie znaczenie turystyki; 2005 do S. przybyło 363 tys. turystów, gł. do wiosek wypoczynkowych na plażach nadatlantyckich oraz miejsc wpisanych na Listę Świat. Dziedzictwa Przyr. i Kult. UNESCO (parki nar. Oiseaux du Djoudj i Niokolo Koba, wyspa Gorée, m. Saint-Louis); wpływy z turystyki 269 mln dol. USA.
Transport i łączność. Długość linii kol. 906 km (wąskotorowe); stosunkowo dobrze rozwinięta sieć dróg kołowych (14,6 tys. km, w tym 29% utwardzonych); duże znaczenie ma żegluga śródlądowa na rz. Senegal; gł. porty handl.: Dakar, Saint-Louis. Dobrze rozwinięta łączność; 267 tys. abonentów telefonii stacjonarnej; w użytkowaniu 1,7 mln telefonów komórkowych (2005).
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 1,6 mld dol. USA, importu 3,3 mld dol. USA (2005); wywóz gł. ryb, konserw rybnych oraz orzeszków ziemnych i oleju, gumy arab., fosforytów; przywóz ropy naft., artykułów żywnościowych, maszyn i urządzeń, środków transportu; handel gł. z Francją, ponadto Mali, Indiami, Nigerią.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia