Senegal. Warunki naturalne
 
Encyklopedia PWN
Senegal. Warunki naturalne.
Prawie całą powierzchnię Senegalu zajmuje aluwialna nizina; w części południowo-wschodniej wznoszą się krystal. ostańc (wysokość do 581 m) — skraj masywu Futa Dżalon; wybrzeże na północ od Przylądka Zielonego płaskie, piaszczyste, o słabo rozwiniętej linii brzegowej, na południe — bagniste, silnie rozczłonkowane głębokimi estuariami rzek. Klimat podrównikowy monsunowy, w części północnej suchy, w południowej — wilgotny; średnia roczna suma opadów od 300–400 mm na północy do 1500–1700 mm na południu; pora deszczowa trwa od 3 mies. (lipiec–wrzesień) w części północnej do 5 mies. (czerwiec–październik) w części południowej; w północnej części opady bardzo nieregularne, długotrwałe susze; na południu częste burze; średnia temperatura w najchłodniejszym miesiącu (styczeń) 21–24°C na wybrzeżu, 23°C na obszarach wewn., w najcieplejszym miesiącu (maj lub październik na wybrzeżu, czerwiec na obszarach wewn.) odpowiednio 28–32°C i 33–34°C. Rzeki Senegalu cechują silne wahania stanów wód; większość z nich ma charakter okresowy; gł., stałe rz.: Senegal, Gambia, Casamance. Roślinność tworzą sawanny, suche, z akacjami i kolczastymi krzewami na północy i wilgotne na południu; miejscami na południu widne lasy wiecznie zielone. Pod ochroną prawną znajduje się 11% pow. kraju; 6 parków nar. (największy to Niokolo Koba na południowym wschodzie); rozległe rezerwaty fauny znajdują się gł. na północy.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Senegal, piętrowe gliniane chaty w wiosce Mlomp, region Casamance fot. G. Lisik/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia