Senegal. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Senegal. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 2001 Senegal jest republiką, z prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych na 5 lat (począwszy od 2007), jako głową państwa. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu — Zgromadzenia Narodowego o 5-letniej kadencji, liczącego 120 deputowanych, wybieranego w głosowaniu powszechnym. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi premier powoływany przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia