Prusiner Stanley
 
Encyklopedia PWN
Prusiner Stanley Wymowa, ur. 28 V 1942, Des Moines,
amer. biochemik i neurolog;
od 1980 profesor Uniw. Kalifornijskiego w San Francisco, od 1983 — tegoż uniw. w Berkeley; 1972 rozpoczął badania dotyczące choroby Creutzfeldta–Jakoba (CJD); 1982 stwierdził, że prawdopodobną przyczyną choroby jest białko prionowe (PrP); 1984 wyizolował, wraz ze współpracownikami, gen kodujący to białko; w wyniku dalszych badań ustalił, że może ono występować w 2 konformacjach: normalnej (PrPc) i zakaźnej (PrPsc); za odkrycie prionów, jako nowych czynników infekcyjnych i wyjaśnienie ich roli m.in. w chorobie szalonych krów i Creutzfeldta–Jakoba, 1997 otrzymał Nagrodę Nobla; Novel Proteinaceous Infectious Particles Cause Scrapie (1982), Prions (1998).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia