Oman. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Oman. Ustrój polityczny.
Monarchia absolutna — głową państwa, szefem rządu, ministrem spraw zagranicznych, obrony i finansów jest sułtan. Brak konstytucji, parlamentu, partii politycznych Obowiązuje prawo muzułmańskie — szari’at. Organ doradczy (od 1981) stanowi 59-osobowa Rada Konsultacyjna (Madżlis asz-Szura), powoływana przez sułtana. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, którym kieruje sułtan.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia