Oman. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Oman. Ludność.
Oman zamieszkują gł. Arabowie (ok. 79% ogółu ludności) oraz imigranci z Indii, Pakistanu i Bangladeszu. Islam jest religią państw.; większość wyznawców należy do ugrupowania ibadytów. Wysoki przyrost naturalny —32,4‰ (2006); 42,7% ludności w wieku poniżej 15 lat; przeciętna długość życia: mężczyźni 71 lat, kobiety 76 lat. Ludność skupia się gł. na wybrzeżu Zat. Omańskiej; średnia gęstość zaludnienia 8 osób na km2; w miastach mieszka 78% ludności; gł. m.: Maskat, Matrah, Nizwa. W rolnictwie pracuje ponad 9% ludności zawodowo czynnej (2001), w przemyśle i budownictwie — 42%, w usługach (gł. drobny handel) — pozostała część; bezrobocie 15% (2004); ok. 25% mieszk. w wieku 15 i więcej lat nie potrafi czytać i pisać.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia