Muzeum Przemysłu i Rolnictwa
 
Encyklopedia PWN
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie,
instytucja oświat. i nauk.-badawcza, utworzona 1875 ze składek społ., z inicjatywy i przy wsparciu finansowym J.T. Lubomirskiego; istniało do 1951;
w zaborze ros. odgrywało rolę placówki nauk. i uczelni; prowadziło akcję wydawniczą, liczne kursy, m.in. Kursy Przem.-Roln. (od. 1911) na poziomie szkoły wyższej, nadto pracownie nauk.: fiz. (gdzie 1890–91 pracowała M. Skłodowska), chem., geol., gleboznawczą, przemysłu fermentacyjnego i in., kierowane przez wybitnych uczonych pol.; organizowało wystawy i odczyty; zbiory zniszczone podczas II wojny światowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia