Mozambik. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Mozambik. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1990 Mozambik jest republiką, z prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję, jako głową państwa. Prezydent może pełnić urząd przez 2 kolejne kadencje, a ponownie ubiegać się o to stanowisko po upływie kolejnych 5 lat od ostatniej kadencji. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu (Zgromadzenie Republiki), wyłanianego w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję, liczącego 250 deputowanych. Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany przez prezydenta; bieżącymi pracami rządu kieruje premier.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia