Meksyk. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Meksyk. Środki przekazu.
Prasa. Największy nakład wśród meksyk. dzienników ma „Esto”, zał. 1941, nakład 400 tys. egz., wyd. niedzielne 425 tys. egz.; poza tym „El Heraldo de México”, zał. 1965, nakład 209 tys. egz.; „La Prensa”, zał. 1928, nakład 208 tys. egz.; „Excélsior”, zał. 1917, nakład 200 tys. egz.; „El Universal”, zał. 1916, nakład 170 tys. egz.; „El Financiero”, zał. 1881, nakład 135 tys. egz.; „Reforma”, zał. 1993, nakład 115 tys. egz.; „Ovaciones”, zał. 1947, nakład edycji porannej 130 tys. egz., wieczornej 100 tys. egz.; „La Jornada”, zał. 1984, nakład 106 tys. egz.; „La Afición”, zał. 1930, nakład 85 tys. egz.; „El Sol de México”, zał. 1965, nakład 76 tys. egzemplarzy. Wśród czasopism najwyższy nakład osiąga mies. „Selecciones del Reader’s Digest”, zał. 1940, nakład 610 tys. egz.; dwutyg. „Fama”, nakład 350 tys. egz.; mies. dla kobiet „Cosmopolitan”, wyd. od 1973, nakład 260 tys. egz.; tyg. „Impacto”, zał. 1949, nakład 115 tys. egz.; tyg. „Siempre!”, zał. 1953, nakład 100 tys. egz.; dwutyg. „Visión”, wyd. od 1950, nakład 27 tys. egzemplarzy.
Agencje prasowe: Agencia Mexicana de Información (AMI), Agencia de Informatión Integral Periodistíca (AIIP), zał. 1990.
Radio i telewizja. W 1988 działały w Meksyku 883 komercyjne stacje radiowe (obecnie ponad 1000); najważniejsze wśród nich to: Grupo Acir SA (zał. 1965, skupiająca 140 stacji), Núcleo Radio Mil (zał. 1960, skupiająca 7 stacji w Meksyku i 7 prowincjonalnych), Organización Impulsora de Radio SA de CV (zał. 1965, skupiająca 81 stacji). W Meksyku działa też 750 telew. stacji komercyjnych (w tym 115 kablowych); najważniejsze wśród nich to: Instituto Mexicano de Televisión — Imevision (zał. 1968, skupiający 147 stacji); Tele Cadena Mexicana SA — 80 stacji, Televisa SA (zał. 1973), która od 1988 nadaje poprzez satelitę programy także dla Europy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia