Meksyk. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Meksyk. Polityka społeczna.
Realizowana w Meksyku obejmuje system zabezpieczeń społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Problemem zabezpieczenia społecznego zajmuje się Meksyk. Inst. Zabezpieczenia Społ.; ubezpieczenia są finansowane ze składek pracodawców, pracobiorców oraz przez rząd i obejmują ok. 50% obywateli; nie ma zasiłków dla bezrobotnych. Wydatki na zabezpieczenie społ. 1997 stanowiły 18,1% wydatków budżetowych, a na ochronę zdrowia 3,4%. Polityka oświatowa. Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci w wieku 6–12 lat; nauka w zakresie 6-letniej szkoły podstawowej jest obowiązkowa i bezpłatna; w 6-letniej szkole średniej — nieobowiązkowa; szkoły publiczne są świeckie, prywatne — przeważnie prowadzone przez duchowieństwo. Nakłady na oświatę wynoszą 5,8% PKB.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia