Meksyk. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Meksyk. Ustrój polityczny.
Meksyk jest republiką związkową o systemie rządów prezydenckich. Zgodnie z konstytucją z 1917 (wielokrotnie modyfikowana) głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 6-letnią kadencję, bez prawa reelekcji. Prezydent jest szefem rządu, którego członków mianuje i odwołuje. Ma prawo dysponowania armią na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa kraju; ma też duże uprawnienia ustawodawcze i prawo weta w stosunku do ustaw.
Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego Kongresu, wybieranego w wyborach powszechnych. Izba Deputowanych o 3-letniej kadencji liczy 500 deputowanych, z których 300 pochodzi z wyborów większościowych (okręgi 1-mandatowe), 200 z wyborów proporcjonalnych (listy partyjne). Senat o 6-letniej kadencji liczy 128 senatorów, wybieranych w głosowaniu powszechnym, po 4 z każdego z 31 stanów i dystryktu federalnego. Między sesjami parlament jest reprezentowany przez Stały Komitet (29 członków Kongresu: 15 deputowanych i 14 senatorów). Władzę wykonawczą sprawuje prezydent i rząd przed nim odpowiedzialny. Stany i dystrykt federalny mają duży zakres samorządności: każdy ma własną konstytucję, 1-izbowy parlament, wybierany na 3 lata i administrowany przez gubernatora wybieranego na 6 lat w wyborach powszechnych. Wymiar sprawiedliwości sprawują: Sąd Najwyższy (Suprema Corte de Justicia), sądy okręgowe i rejonowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia