Meksyk. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Meksyk. Ludność.
Większość ludności stanowią Metysi, ok. 60% mieszk. oraz Indianie (30%, najliczniejsze grupy: Majowie, Aztekowie, Zapotekowie, Otomi, Mistekowie), poza tym mieszkańcy pochodzenia eur.; 90% ludności jest wyznania rzymskokatol., 5% — protest., pozostałe 5% to członkowie nowych ruchów rel.; przyrost naturalny 16,0‰ (2006); średnia długość życia: mężczyźni 73 lata, kobiety 78 lat; 30,6% ludności ma poniżej 15 lat, 5,8% — 65 lat i powyżej; średnia gęstość zaludnienia wynosi 54 osoby na km2 (2004); ludność Meksyku jest rozmieszczona bardzo nierównomiernie; najgęściej jest zaludniona południowa część Wyż. Meksykańskiej, najrzadziej — południowa część Płw. Kalifornijskiego, płw. Jukatan i północna część kraju; ludność miejska stanowi 76%; największe m. (poza stolicą): Guadalajara, Monterrey, Puebla, Ciudad Juárez, León.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Uxmal, widok ogólny ruin miasta, X–XV w. (Meksyk)fot. R. Gołędowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Palenque, ruiny pałacu (Meksyk) fot. J. Urlich/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia