Meiji
 
Encyklopedia PWN
Meiji
[meidźi; jap., ‘oświecone rządy’] Wymowa,
okres w historii Japonii obejmujący panowanie cesarza Mutsuhito (1868–1912; Meiji to jego pośmiertne imię);
obalenie shōgunatu i początek modernizacji Japonii na wzór europejski; rewolucją Meiji bywa nazywany też okres od lat 40. XIX w. (wzrost dążeń do obalenia shōgunatu) do 1877 (względna stabilizacja nowych stosunków); 1871 ostateczna likwidacja podziału państwa na księstwa, centralny charakter rządów umożliwił zakładanie przedsiębiorstw państwowych; 1871–73 założenie poczty, zorganizowanie szkolnictwa, otwarcie pierwszej kolei żelaznej, wprowadzenie nowoczesnej monety, powszechnego obowiązku służby wojskowej i kalendarza gregoriańskiego; 1889 konstytucja, 1890 otwarcie pierwszego w Japonii parlamentu i powstawanie partii politycznych; najwybitniejsi inicjatorzy rewolucji Meiji: Ōkubo Toshimichi, Itagaki Taisuke, Kido Takayoshi, Saigō Takamori, Ōkuma Shigenobu, Itō Hirobumi, Inoue Kaoru.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia