Liban. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Liban. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1926 (nowelizowana m.in. 1989) Liban jest republiką, z prezydentem (chrześcijanin maronita) jako głową państwa, wybieranym na 6 lat przez Zgromadzenie Narodowe. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu liczącego 128 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję (przewodniczący muzułmanin szyita). Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem (muzułmanin sunnita) mianowanym przez prezydenta, a władzę sądowniczą niezawisłe sądy. W porozumieniach wspólnot religijnych z 1989 i 1992 ustalono równy podział tek ministerialnych, wyższych stanowisk w administracji i miejsc w parlamencie między przedstawicieli muzułmanów i chrześcijan.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia