Liban. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Liban. Gospodarka.
Destabilizacja gospodarki spowodowana długotrwałą wojną domową; do lat 70. XX w. Liban był największym na Bliskim Wschodzie centrum handlowym, bankowym i turystycznym; mimo załamania tych działów, nadal 76,4% produktu krajowego brutto wytwarzają usługi (głównie handel, finanse, turystyka), 18,4% — przemysł i budownictwo, pozostałą część — 5,2% rolnictwo; w latach 80. produkt krajowy brutto zmniejszał się o ok. 20% rocznie, 1989 wynosił na 1 mieszkańca 467 dolarów USA; PKB wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wynosi 10,4 tys. dolarów USA (2007). 2006 osłabienie gospodarki spowodowane zniszczeniami południowej części kraju w wyniku konfliktu zbrojnego Izraela z Hezbollahem.
Przemysł. Z surowców miner. wydobywa się sole potasowe, wapienie i gipsy; energia elektryczna 10,7 mld kW·h (2003) jest wytwarzana gł. w elektrowniach naft. (87%). Z przemysłu przetwórczego największe znaczenie ma: przemysł spoż. (winiarstwo, olejarstwo) oraz rafineryjny w Trypolisie i Sajdzie (rurociągi z pól naft. Iraku i Arabii Saudyjskiej), cementowy, papierniczy, farm., mebl., odzież.; rzemiosło (wyrób biżuterii).
Rolnictwo. Użytki rolne zajmują 30% pow.; rozwinięte sadownictwo (oliwka, drzewa i krzewy cytrusowe, banany, jabłonie, figowce, morele) i warzywnictwo (pomidory, ogórki, cebula, bakłażany); uprawa pszenicy, jęczmienia, winorośli, bawełny, maku na opium; pasterska hodowla owiec i kóz oraz przydomowa — drobiu; rybołówstwo.
Turystyka. Liczba turystów zagr. odwiedzających Liban zmalała z ok. 2 mln w latach 70. XX w. do 136 tys. (1980), ale od lat 90. ponownie wzrastała (1,2 mln osób, 2005); w 2003 wpływy z turystyki wyniosły ok. 1 mld dol. USA.
Transport i łączność. Transport w znacznej części unieruchomiony w wyniku zniszczeń wojennych; z 400 km linii kol. czynne połączenie Bejrutu z granicą syr.; gęsta sieć dróg — 7,3 tys., w tym 6,2 tys. utwardzonych; wzdłuż wybrzeża trasa szybkiego ruchu; wysoki poziom motoryzacji (ponad 1,2 mln samochodów); międzynarodowy port lotniczy i port mor. w Bejrucie (w latach 70. największe na Bliskim Wschodzie) okresowo nieczynne; znaczenie zachował port mor. w Trypolisie. Częściowo zniszczona sieć telefoniczna stopniowo odtwarzana; 630 tys. abonentów telefonii stacjonarnej; w użytkowaniu 888 tys. telefonów komórkowych (2004).
Handel zagraniczny. Ujemny bilans handl. (równoważony pomocą międzynar. i przekazami libańczyków mieszkających za granicą); wartość eksportu 1,8 mld dol. USA (2005), importu — 8,9 mld dol. USA; eksport biżuterii, odzieży, papieru, cementu, leków i owoców; import produktów naft., maszyn, środków transportu, broni (często nielegalny), żywności; gł. partnerzy handl.: Syria, Zjedn. Emiraty Arab., Włochy, Arabia Saudyjska, Francja, Szwajcaria.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia