Leszczyńscy
 
Encyklopedia PWN
Leszczyńscy,
ród magnacki herbu Wieniawa.
Protoplastą Leszczyńskich był Rafał, data ur. nieznana, zm. 1467, kasztelan przemęcki, zamożny szlachcic wielkopolski; od jego synów pochodziły 2 linie rodu: młodsza od Kaspra, data ur. nieznana, zm.1506, podkomorzego kaliskiego, starsza od Rafała, data ur. nieznana, zm. 1501, marszałka nadwornego koronnego, który położył podwaliny pod bogactwo rodu, korzystając z dochodów z licznych starostw; jego syn Rafał, data ur. nieznana, zm. 1560, kasztelan przemęcki, zwolennik reformacji, popierał osadnictwo braci czeskich w swym mieście Lesznie, które z czasem stało się ośrodkiem przemysłu sukienniczego, przynoszącym Leszczyńskim ogromne zyski. Z linii młodszej pochodził Rafał, ur. 1526 lub 1527, zm. 1592, kasztelan śremski, który odziedziczył po wygasłej 1565 starszej linii rodu Leszno, skupiając w swych rękach wielką fortunę (m.in. Gołuchów, Baranów). Jego synowie: Andrzej, wojewoda brzeski kujawski, i Wacław, ur. ok. 1576, zm. 1627, kanclerz wielki koronny, dali początek 2 liniom rodu: na Lesznie i na Gołuchowie. Z zamożniejszej (na Lesznie) pochodzili katolicy: Wacław, ur. 1605, zm. 1666, prymas, Przecław, ur. 1605, zm. 1670, wojewoda dorpacki, Jan, ur. 1603, zm. 1678, kanclerz wielki koronny, oraz protestant Rafał, ur. 1579, zm. 1636, wojewoda bełski. Jego synami byli: Andrzej, ur. 1606, zm. 1651, wojewoda dorpacki, poeta, i Bogusław, ur. ok. 1612, zm. 1659, podkanclerzy koronny. Choć w połowie XVII w. Leszczyńscy przeszli na katolicyzm, protegowali nadal protestantów. Synem Bogusława był Rafał, ur. 1650, zm. 1703, wojewoda kaliski, wnukiem zaś król Stanisław Leszczyński, ostatni z rodu. Znaczenie uboższej, młodszej linii na Gołuchowie wzrosło dzięki Andrzejowi, ur. ok. 1608, zm. 1658, prymasowi, a także jego bratankowi Wacławowi, ur. między 1632 a 1638, zm. 1688, wojewodzie podlaskiemu, który zawarł małżeństwo z córką S. Czarnieckiego, Konstancją. Linia ta wygasła na Kazimierzu Ignacym, data ur. nieznana, zm. 1730, kasztelanie lwowskim.
Krzysztof Chłapowski
zgłoś uwagę
Ilustracje
Bellotti Józef Szymon, nagrobek Bogusława Leszczyńskiego, warsztat przed 1695 — Leszno, kolegiatafot. J. Sito/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia