Kwaśniewski Aleksander
 
Encyklopedia PWN
Kwaśniewski Aleksander, ur. 15 XI 1954, Białogard,
polityk, dziennikarz.
Działacz Socjalist. Związku Studentów Pol., 1977–90 czł. PZPR; redaktor nacz. czasopism: „Itd” (1981–84), „Sztandar Młodych” (1984–85); 1985–87 min. ds. młodzieży; 1987–90 przewodniczący Kom. Młodzieży i Kultury Fiz.; 1988–89 min.-przewodniczący Kom. Społ.-Polit. Rady Ministrów, współtwórca porozumienia Okrągłego Stołu; 1990–95 przewodniczący Rady Nacz. SdRP; 1991–95 poseł na sejm i przewodniczący klubu parlamentarnego SLD; 1993–95 przewodniczący komisji konstytucyjnej Zgromadzenia Nar., jeden z twórców Konstytucji RP (1997), XII 1995–2005 prezydent RP; działał na rzecz udziału Polski w strukturach euroatlantyckich (NATO i Unia Eur.), rzecznik współpracy regionalnej Europy Środkowowschodniej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia