Kuba. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Kuba. Ustrój polityczny.
Zgonie z konstytucją z 1976 (znowelizowana 1992) Kuba jest republiką. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu, 609-osobowego Zgromadzenia Narodowego Władzy Ludowej, wybieranego na 5 lat w wyborach powszechnych. Naczelny organ kierownictwa państwowego stanowi 31-osobowa Rada Państwa, wybierana przez parlament z jego składu na okres całej kadencji. Jej przewodniczący jest głową państwa i szefem rządu. Władza wykonawcza należy do rządu, powoływanego przez parlament na wniosek przewodniczącego Rady Państwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia