Kostaryka. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Kostaryka. Gospodarka.
Podstawą gospodarki Kostaryki są usługi (62,1% wartości PKB, 2007), zwłaszcza turystyka oraz usługi bankowe; najniższy udział w wytworzeniu wartości PKB ma rolnictwo (8,6%), nastawione głównie na produkcję eksportową. Kostaryka należy do najbardziej zrównoważonych gospodarczo krajów Ameryki Środkowej; produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wynosi 13,5 tys. dolarów USA (2007).
Przemysł. Przemysł zatrudnia 23% czynnych zawodowo i dostarcza ok. 30% wartości PKB z czego 1% przypada na górnictwo; wydobywa się niewielkie ilości złota, srebra, rud manganu oraz ropę naftową. Produkcja energii elektrycznej 7,7 mld kW·h (2003), w tym ok. 90% w elektrowniach wodnych; przemysł spoż., włók., odzież., cementowy, drzewny, papierniczy, tytoniowy, chem. (nawozy sztuczne, farmaceutyki, środki czyszczące), elektroniczny (mikroprocesory); rafineria ropy naftowej.
Rolnictwo. Użytki rolne zajmują 58% pow. kraju; gł. uprawy: palma olejowa (olej palmowy), trzcina cukrowa, banany, kawowiec, ryż, kukurydza, drzewa cytrusowe, ziemniaki, ananasy, palma kokosowa, kakaowiec, tytoń; rozwinięta hodowla bydła i rybołówstwo (zwłaszcza połów tuńczyków); eksploatacja lasów (ok. 40% pow. kraju).
Turystyka. Kostarykę odwiedza ok. 1 mln turystów rocznie, gł. z USA, Nikaragui, Panamy i Kanady; wpływy z turystyki 1,3 mld dol. USA (2003).
Transport i łączność. Najlepiej rozwinięta sieć drogowa w Ameryce Centralnej (północno-zachodnią część kraju przecina Droga Panamer.); łączna dł. dróg: 35,9 tys. km (2003); linie kol. (wąskotorowe) mają dł. 278 km (2005); porty mor.: Caldera, Puntarenas i Golfito nad O. Spokojnym oraz Limón-Main nad M. Karaibskim; gł. porty lotn.: Juan Santamaría k. San José, Limón. Dobrze rozwinięta łączność telefoniczna; liczba abonentów telefonii stacjonarnej 1,4 mln (2005); w użytkowaniu 923,1 tys. telefonów komórkowych (2004).
Handel zagraniczny. Utrzymuje się ujemny bilans handl.; wartość eksportu 7,0 mld dol..USA (2005), importu — 9,7 mld dol. USA; wywóz kawy, bananów, ananasów, tytoniu oraz podzespołów elektronicznych; import obejmuje maszyny i materiały dla przemysłu przetwórczego oraz surowce miner. (ropa naft.); handel gł. z USA, Holandią, Wielką Brytanią, Chinami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia