Kostaryka. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Kostaryka. Ustrój polityczny.
Republika prezydencka; konstytucja z 1949; głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję (bez prawa ponownego wyboru); prezydent powołuje rząd i jest jego szefem, jest też nacz. dowódcą sił publicznych (Kostaryka nie ma armii); władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Zgromadzenia Ustawodawczego, wybieranego w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję; władzę wykonawczą sprawuje prezydent i odpowiedzialny przed nim rząd. System wielopartyjny; gł. partie polit.: socjaldemokr. Partia Wyzwolenia Nar. (PLN), utworzona 1949 z Partii Socjaldemokr. (PSD), zał. 1945; chrześc.-demokr. Partia Jedności Społ.-Chrześc. (PUSC), zał. 1983 przez 4 partie centrowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia