Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach
 
Encyklopedia PWN
Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach, kopalnia Wujek,
do 1922 i 1939–45 pod nazwą Oheim, zał. 1899;
własność Gwarectwa Oheim, następnie Zakładów Hohenlohe S.A., 1939–45 koncernu Hermann Göring, 1945 przejęta przez państwo. Miejsce krwawej pacyfikacji strajku okupacyjnego górników podjętego w odpowiedzi na ogłoszenie stanu wojennego, dokonanej przez Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO) 16 XII 1981; pacyfikacja odbyła się przy użyciu ciężkiego sprzętu wojsk. oraz broni palnej; metodę tę zastosowano dzień wcześniej do pacyfikacji strajku okupacyjnego w kopalni Manifest Lipcowy (ob. Zofiówka); w wyniku akcji w kopalni Wujek zabito 9 górników, 23 — zostało rannych. W 1982 sąd orzekł zasadność użycia broni palnej, wskazując na sytuację zagrożenia życia milicjantów; 1989 wznowiono śledztwo przeciwko sprawcom masakry; w wyniku procesu 1993–97 część oskarżonych została skazana na kary więzienia, część uniewinniono; na skutek uchybień proceduralnych wyrok ten uchylono, a proces 1999 wznowiono, 2001 zakończył się uniewinnieniem części oskarżonych, zaś w stosunku do pozostałych sprawę umorzono; 2003 wyrok uchylono i sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia. 1994–2004 toczył się ponadto proces przeciw gen. Cz. Kiszczakowi oskarżonemu o wydanie, bez podstawy prawnej, rozporządzenia ustalającego zasady i okoliczności użycia broni w okresie stanu wojennego, co miało przyczynić się do jej użycia przez ZOMO, zakończony orzeczeniem kary 4 lat więzienia, złagodzonej do 2 lat w zawieszeniu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia