Komory. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Komory. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 2001 Komory są republiką. 3 główne wyspy państwa — Wielki Komor (Njazidja), Mohéli (Mwali) i Anjouan (Nzwami) — tworzą rodzaj konfederacji. Mają odrębne konstytucje, prezydentów, organa władzy ustawodawczej i wykonawczej. Prezydent republiki jest wybierany w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję, koordynuje politykę zagraniczną i obronną, jest szefem rządu; 2 wiceprezydentów pochodzi z innych wysp niż prezydent. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu (Zgromadzenia Federalnego) o kadencji 5-letniej, liczącego 33 deputowanych (18 wybieranych bezpośrednio, 15 delegowanych przez poszczególne wyspy). Władzę wykonawczą sprawuje rząd, powoływany przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia