Komory. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Komory. Ludność.
Większość ludności stanowią potomkowie Arabów zmieszanych z Malgaszami i ludami Bantu; ok. 98% muzułmanów; islam jest religią państw.; wskaźnik przyrostu naturalnego należy do najwyższych na świecie (28,7‰, 2006); średnia gęstość zaludnienia 320 osób na 1 km2; 35% ludności mieszka w miastach; gł. m.: Moroni, Mutsamudu (na wyspie Nzwami). 43% stanowią osoby poniżej 15. roku życia, zaledwie 3% ukończyło 65 lat; średnia długość życia: mężczyźni 60 lat, kobiety 65 lat; ok. 44% ludności w wieku 15 lat i więcej nie umie czytać i pisać. W rolnictwie pracuje 80% czynnych zawodowo, w przemyśle i usługach 20%.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia