Komory. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Komory. Gospodarka.
Słabo rozwinięty kraj rolniczy; produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca 600 dolarów USA (2005); w czasach kolonialnych głównym źródłem dochodów był dopływ kapitału francuskiego; duża gęstość zaludnienia, mała wydajność w rolnictwie, brak gruntów ornych i niedostateczna produkcja żywności to główne problemy gospodarcze kraju. Rolnictwo wytwarza 40% wartości PKB, przemysł 4%, usługi 56% (2001). Dochody kraju uzupełniają przekazy pieniężne od ok. 150 tys. obywateli Komorów mieszkających i pracujących za granicą.
Przemysł. Produkcja olejków eterycznych, przetwórstwo produktów rolnych; rzemiosło (gł. garncarstwo); niewielkie zakłady materiałów bud. (cementowe), włókiennicze, meblarskie; produkcja napojów i biżuterii.
Rolnictwo. Główne uprawy: maniok, bataty, ryż, banany, wanilia, goździkowiec, palma kokosowa, tzw. drzewo ilangowe (dostarcza olejek ilangowy); chów bydła i kóz; rybołówstwo (m.in. połów tuńczyka). Grunty orne zajmują ok. 35% pow. kraju, 10% uprawy trwałe, 7% łąki i pastwiska.
Transport i łączność. Długość dróg kołowych wynosi 875 km, z czego 673 km to drogi utwardzone; gł. port mor. i lotnisko międzynar. w Moroni. Słabo rozwinięta łączność, gł. radiowa; 16,9 tys. abonnetów telefonii stacjonarnej; w użytkowaniu 6,1 tys. telefonów komórkowych (2005).
Handel zagraniczny. Bilans handl. ujemny; wartość eksporu 34 mln dol. USA (2004), importu — 115 mln dol. USA; eksport wanilii, olejków eterycznych, goździków, kopry, ylang-ylang; import żywności (gł. ryżu), produktów naft., środków transportu; handel gł. z Francją, Singapurem, Japonią, Niemcami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia