Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
Encyklopedia PWN
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL),
prywatna katol. szkoła wyższa, zał. 1918, z siedzibą w Lublinie.
Do 1928 działała pod nazwą Uniw. Lubelski; od 1938 ma prawo nadawania stopni i tytułów nauk.; przed II wojną świat. w KUL wykładali m.in.: J. Manteuffel, S. Ptaszycki, I. Radziszewski (współzałożyciel i pierwszy rektor), W. Strzelecki oraz gościnnie późniejsi prymasi: A. Hlond i S. Wyszyński; w KUL ukształtowała się neotomistyczna lubelska szkoła filozofii chrześc., która rozwinęła się w okresie powojennym; w czasie okupacji niem. profesorowie KUL wykładali na tajnych kompletach w Lublinie, Warszawie i Kielcach; po wyzwoleniu Lublina spod okupacji niem. 1944 reaktywowano działalność KUL; wśród wykładowców byli m.in.: W. Granat, S. Kamiński, J. Kłoczowski, M.A. Krąpiec, I. Sławińska, S. Swieżawski, K. Wojtyła, Cz. Zgorzelski. Przy uniwersytecie działa Towarzystwo Naukowe KUL oraz od 1983 — Inst. Ekumeniczny i Inst. Jana Pawła II, który prowadzi prace nauk. związane z pontyfikatem i nauczaniem papieża. Od 1993 KUL jest finansowany (w zakresie realizacji procesu dydaktycznego) z budżetu państwa; ma 9 wydziałów, w tym w Tomaszowie Lubel. działa Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekon., a w Stalowej Woli Wydziały Zamiejscowe: Nauk o Społ. oraz Prawa i Nauk o Gospodarce; 2003 kształcił ok. 20 tys. studentów. W 2005 senat KUL podjął uchwałę o nadaniu uczelni imienia Jana Pawła II.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia