Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 
Encyklopedia PWN
gł. organizatorami i pierwszymi rektorami byli: H. Raabe, N. Łubnicki, G.L. Seidler; ma 10 wydziałów; 1969–2001 filia w Rzeszowie (od 2001 samodzielna uczelnia); 2007 zatrudniał 1863 nauczycieli akademickich, kształcił ok. 35 tys. studentów).
Bibliografia
35 lat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 1979;
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1944–1979, red. W. Skrzydło, R. Orłowski, Lublin 1979.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia