Jarosław ze Skotnik i Bogorii
 
Encyklopedia PWN
Jarosław ze Skotnik i Bogorii, data ur. nieznana, zm. 17 IX 1376, Kalisz,
arcybiskup gnieźnieński od 1342.
Kanclerz kujawski 1331–37, współpracownik Kazimierza III Wielkiego; popierał tendencje centralistyczne, widząc możliwość wzmocnienia władzy król.; zwolennik pokojowej polityki wobec Krzyżaków; 1339 jeden z prokuratorów w procesie pol.-krzyżackim w Warszawie; 1343 współuczestniczył w podpisywaniu pokoju kaliskiego; 1357 na synodzie w Kaliszu przeprowadził kodyfikację pol. ustawodawstwa kośc.; przypuszcza się, że współpracował przy sporządzaniu statutów Kazimierza III Wielkiego; uczestniczył w zakładaniu Akad. Krak., fundował liczne kościoły i zamki obronne; 1371 stracił wzrok i złożył rezygnację z arcybiskupstwa (przyjęta 1374).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia