kaliski pokój
 
Encyklopedia PWN
kaliski pokój 1343,
traktat polsko-krzyżacki, zawarty 8 VII 1343 w Kaliszu;
stanowił zakończenie przegranej przez Polskę wojny z zakonem krzyżackim 1327–32 oraz długiego okresu zabiegów dyplomatycznych (niekorzystne dla Polski rozjemstwo czesko-węgierskie w Wyszehradzie 1335, proces przed sądem papieskim w Warszawie 1339); bezpośrednio poprzedziło go zawiązanie przez Kazimierza III Wielkiego antykrzyżackiego sojuszu z książętami zachodniopomorskimi (5 V 1343) oraz uzgodnienie małżeństwa jego córki Elżbiety z księciem Bogusławem V; w traktacie kaliskim Polska uzyskała zwrot Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, zrzekła się natomiast Pomorza Gdańskiego oraz ziem chełmińskiej i michałowskiej; ponadto obie strony zobowiązały się do zwolnienia jeńców, Kazimierz zaś wyrzekł się sojuszu z W. Księstwem Litewskim; rezygnację z Pomorza i obu ziem strona polska uważała za tymczasową, a sam traktat za chwilową konieczność.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia