Ibn Gabirol
 
Encyklopedia PWN
Ibn Gabirol, Salomon Ben Jehuda Ben Gabirol, zw. w średniow. Europie Awicebronem, Awicebrolem, ur. ok. 1021, Málaga, zm. ok. 1070, Walencja,
żyd. filozof i poeta z Hiszpanii;
jeden z gł. przedstawicieli żydowskiej filozofii średniowiecznej; zwolennik neoplatonizmu, który łączył z hylemorfizmem; głosił, że w każdym człowieku znajduje się materia (cielesna lub duchowa), której występowanie różni stworzenie od Stwórcy; twierdził, że wszystkie byty są skutkami odciśnięcia form w materii przez Wolę, będącą tajemniczym pośrednikiem między Bogiem a rzeczami; przyjmował wielość form w jednej substancji; najsławniejsze dzieło I.G., dialog Mekor chajim [łac. Fons vitae ‘źródło życia’], wywarło wpływ na filozofię średniow., zwłaszcza na franciszkańskich zwolenników augustynizmu; autor licznych elegii, trenów, hymnów rel. i wierszy lirycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia